Dane Spółki

FOTON NOVELTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba Spółki ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin
Adres korespondencyjny Spółki ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin
Telefon 91 404 04 04
Mail [email protected]
REGON 385926383
NIP 8522663235
KRS 837740
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 46 921 900,00 zł (wpłacony w całości)
Nazwa i numer rachunku bankowego ING Bank Śląski – PL 46 1050 1559 1000 0090 3217 8965