Zarząd Spółki

Zarząd

Leszek Pawlicki

Prezes Zarządu

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Prokurenci

Radosław Depczyński

Dyrektor Departamentu - Prokurent

Radosław Cieciorko

Dyrektor Wykonawczy - Prokurent