Zarząd Spółki

Zarząd

Leszek Pawlicki

Prezes Zarządu

Radosław Depczyński

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Departamentu

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Prokurenci

Radosław Cieciorko

Dyrektor Wykonawczy - Prokurent
X
Strona korzysta z plików cookie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyświetlania przeglądanych treści