Relacje Inwestorskie

Inwestorzy są ważną częścią działalności naszej Spółki.

 

Jednym z kluczowych elementów strategii w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki.

Szczególną wagę przywiązujemy do konsekwentnej realizacji przemyślanej strategii biznesowej, dbałości o wspólne korzyści i transparentnej komunikacji.

W ramach ładu korporacyjnego równoważymy interesy wszystkich uczestników procesów biznesowych: akcjonariuszy, zarządu, klientów, dostawców, instytucji finansowych, administracji rządowej i społeczności lokalnych.

Ogłoszenia dla akcjonariuszy