Doświadczenie

Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość i doświadczenie

Od lat specjalizujemy się w projektowaniu elektrowni fotowoltaicznych osadzonych na gruncie tworząc nowe możliwości inwestowania.

Nasze inwestycje uwzględniają ciągły rozwój technologii, zmiany rynkowe oraz trendy w energetyce.

Kluczem do sukcesu w zakresie skutecznego procedowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych jest znajomość procedur oraz profesjonalna współpraca z odpowiednimi organami na każdym etapie procesu.

 

 

Spółka z kapitałem blisko 47 mln zł, w obecnym kształcie powstała poprzez połączenie dwóch firm. Jej Właścicielami jest trzech przedsiębiorców z prawie 10-letnim doświadczeniem w branży OZE.

Firma zatrudnia głównie inżynierów, architektów oraz ekspertów w zakresie ochrony środowiska, nieruchomości, odnawialnych źródeł energii, energetyki, a także prawa i administracji. Współpracujemy też z liczną grupą zewnętrznych ekspertów, konsultantów i dostawców.
Łącznie nad projektami pracuje około 100 specjalistów.

 

 

Obecnie w procesie mamy projekty o łącznej mocy około 800 MW na obszarze całej Polski. Dysponujemy 200 lokalizacjami na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, jak również dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego czy podkarpackiego.

Współpracujemy z liderami rynku OZE w Polsce i za granicą, a także klientami nie związanymi z branżą. Nasze projekty inwestycyjne kupują spółki giełdowe zarówno z Polski, jak i Norwegii, Izraela, Holandii, Niemiec i Litwy. Wiele z nich uzyskało wygraną w systemie aukcyjnym Urzędu Regulacji Energetyki.

Priorytetem przy wyborze lokalizacji pod inwestycje jest odległość od punktu przyłączenia do sieci energetycznej, która determinuje dobrą ekonomikę i zwrot inwestycji z projektów. Największy udział w portfelu zamówień mają projekty elektrowni o dużych mocach, które oferujemy klientom wraz z prawem do korzystania z gruntu oraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i pozwoleniami na posadowienie elektrowni.

 

 

Znajomość procedur administracyjnych jest kluczowym elementem sukcesu w zakresie skutecznego procedowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Umiejętność współpracy z odpowiednimi organami gwarantuje skuteczność w uzyskiwaniu decyzji od poszczególnych organów, począwszy od decyzji środowiskowych, poprzez warunki przyłączenia, aż do pozwolenia na budowę.

Doświadczenie w obszarze projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznych wykorzystujemy obecnie także do rozwoju koncepcji sieci magazynów energii, dla których obecnie pozyskujemy lokalizacje w całej Polsce.

X
Strona korzysta z plików cookie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyświetlania przeglądanych treści