O Nas

Naszą misją jest rozwijanie rynku czystej energii

FOTON NOVELTY GROUP S.A. to szczecińska firma działająca w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Realizujemy projekty elektrowni fotowoltaicznych posadowionych na gruncie oraz sieć magazynów energii.

 

 

Z dumą przyczyniamy się do rozwoju i stosowania technologii fotowoltaicznej w praktyce.

Przygotowujemy projekty elektrowni słonecznych bez hałasu, zanieczyszczeń, deformacji krajobrazu, czy negatywnego oddziaływania na faunę i florę.

Rozwijamy projekty na terenie całej Polski. Naszymi partnerami biznesowymi są firmy z kapitałem polskim i zagranicznym.

Specjalizujemy się w rozwijaniu projektów opartych na wykorzystaniu technologii fotowoltaicznej, tj. produkcji energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. W tej nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się branży oferujemy sprawdzone, pewne rozwiązania.

Działamy od 2013 roku. Misją naszej grupy jest rozwijanie rynku czystej energii. Realizujemy inwestycje, które od lat przynoszą zyski naszym Partnerom. Satysfakcję czerpiemy z udziału w procesie transformacji energetycznej w Polsce, łącząc doświadczenie i kompetencje naszego zespołu, zdobywane i rozwijane od lat. Nasze wartości realizujemy dostarczając gotowe projekty inwestycyjne, które w kluczowy sposób przyczyniają się do redukcji wszelkich emisji, są przyjazne dla środowiska, lokalnego otoczenia i społeczności oraz są efektywne w wymiarze biznesowym. Doskonalimy procesy biznesowe i modele technologiczne stosowane w rozwoju projektów.

Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii wpływał także na rozwój naszej organizacji, doprowadzając w 2021 roku do połączenia spółki Novelty OZE Group Sp. z o.o. z Foton-Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A. z zachowaniem sukcesji uniwersalnej.
Spółka Foton-Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii S.A. przejęła wszystkie prawa i obowiązki Novelty OZE Group Sp. z o.o. Jednocześnie zwiększyła swój potencjał rynkowy i działa obecnie jako Foton Novelty Group S.A. , z prawie 47 mln PLN kapitału własnego.

Grupa realizuje projekty elektrowni fotowoltaicznych małych mocy do 1MW oraz większych – o mocy od kilku do 100 MW. Te ostatnie należą do grupy projektów dużej mocy i są zlokalizowane na obszarach o powierzchni 50 – 150 ha.

Foton Novelty Group S.A. wytycza nowe cele na przyszłość, podążając za najnowszymi rozwiązaniami zielonych technologii, których istotą jest zapewnienie czystego powietrza, wody i energii.

Żyjemy szybko i konsumpcyjnie, często nie zastawiając się, jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka i jego dążenie do korzystania z zasobów w sposób nieograniczony. Zasoby naturalne mają swoje limity i dlatego tak istotny jest rozwój i inwestycja w przyjazną czystą energię.

Instalacje solarne pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Pozwalają uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Na obszarze instalacji, zdecydowana większość terenu pozostaje niezabudowana. Przestrzenie między rzędami paneli pozwalają na występowanie rodzimej roślinności łąkowej, dają możliwość naturalnego rozwoju owadów, ptaków oraz małych ssaków i płazów.