Dzierżawa gruntów

Czas, by ziemia jeszcze lepiej zaczęła pracować dla Ciebie
Na czysto, bez kosztów, niezależnie od klimatu i koniunktury w rolnictwie

 

 

Nowoczesny agrobiznes to już nie tylko uprawa ziemi i hodowla. Od lat właściciele terenów zielonych korzystają z dobrodziejstw natury i oferują usługi agroturystyczne, budują hotele i miejsca aktywnego wypoczynku. Nie jest także nowością dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na działalność pozarolniczą, taką jak np. budowa elektrowni słonecznych, czy innych instalacji OZE.

 

 

Zyski z dzierżawy przewyższają dochody z upraw rolnych, nie podlegają one wpływowi ani inflacji, ani koniunktury w rolnictwie. Nie są też uzależnione od warunków atmosferycznych i innych naturalnych ograniczeń.

Elektrownie mogą być zlokalizowane na nieatrakcyjnych rolniczo gruntach, a dzierżawa gruntu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów (np. dodatkowych zabiegów użyźniających) i nie wymaga inwestycji.

 

 

Chętnie wydzierżawimy ziemię. Wycena zależy od kilku czynników:

• grunt klasy RIV lub niższej
• teren nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym (dopuszczalne objęcie planem pod inwestycje PV lub OZE)
• odległość od napowietrznej linii energetycznej do 500 m (dodatkowym atutem jest obecność sieci na granicy lub na terenie działki)
• lokalizacja poza terenami parków narodowych i obszarów Natura 2000
• powierzchnia działki nie mniejsza niż 1,2 ha i nie większa niż 250 ha
• dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez działkę drogową)