Oferta inwestorska

Inwestycja w czystą energię gwarancją długoletnich zysków

 

 

Zainwestuj w przyszłość. Zapraszamy Inwestorów do lokowania środków w działalność Spółki. Zgodnie ze strategią realizujemy projekty w oparciu o kapitał własny i kapitał pozyskany od Inwestorów prywatnych.

Dziś nie ma jednoznacznej recepty na stabilną, pewną i długoletnią inwestycję. Wysokie zyski zawsze były obarczone równie wysokim ryzykiem, a jego istnienie w długim okresie czasu często jest nie do zaakceptowania. Z drugiej strony pieniądze powinny pracować, a decyzja o tym, czy zainwestować je w obrót nieruchomościami, lokaty bankowe, papiery wartościowe, startupy, czy też w działające już firmy – to kombinacja indywidualnych preferencji i pojawiających się szans. Oferta lokowania środków w branżę energii ze źródeł odnawialnych, tj. w elektrownie fotowoltaiczne i magazyny energii, jest w tym kontekście atrakcyjną alternatywą.

 

 

Intensywny rozwój rynku energii odnawialnej, powoduje większe zainteresowanie budową obiektów produkcji energii z OZE, a co za tym idzie – grunty, na których można posadowić takie instalacje, stają się w ostatnim czasie elementem ograniczającym realizację projektów. Od kilku lat zmniejsza się ilość gruntów, które są odpowiednie pod budowę elektrowni słonecznych, w szczególności tych o dużych mocach, dla których potrzebna jest duża powierzchnia, nawet powyżej 100 hektarów.

Wzrost zainteresowania rynkiem energii odnawialnej inwestorów korporacyjnych i indywidualnych oraz malejąca podaż obiektów produkujących taką energię, powoduje wzrost wartości tych inwestycji, a tym samym stają się one doskonałą lokatą kapitału.

 

 

Sieć magazynów energii. Jej istotą jest wsparcie systemu magazynowania energii elektrycznej, który pomoże efektywnie gospodarować energią elektryczną, zapobiegać jej chwilowym wahaniom i zapewnić lepszą jej dostępność. Już dziś wiele węzłów energetycznych wykazuje braki mocy, a jednocześnie rośnie liczba punktów odbioru mocy elektrycznej, związana także z dynamicznym rozwojem branży OZE. Powstaje więc potrzeba budowy systemu buforów zwiększających i stabilizujących możliwości sieci energetycznych.

Nasza Spółka jest w trakcie realizacji sieci takich magazynów, co wpisuje się w trend rozwoju i transformacji sieci energetycznych w Polsce.